paliuokomis

paliuokomis
paliúokomis adv., paliúokom Ob pasišokinėjant, pašokant, liuokčiojant: Lengva eisena, lyg paliuokom, perėjo pailgai vagono vieną sykį Vaižg. Gavęs iš šeiminykės sūrio gabalą, piemuo paliúokom išbėgo į karves Sl. Jį iš eigasties pažinsi: eina paliuokom, ūžčiodamas Slm. Jis eina paliúokom Jnšk. Kai išeis, būdavo, šokt paliúokom, tai vyžos iš aslos ugnį skelia Lel. Žiūriu, kas ten lekia paliuokom – gi jūsų kumelė vasarojun Kp. Meška bėga paliúokom Ds.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • paliuokomis — paliúokomis prv. Ki̇̀škis, šuõ bėga paliúokomis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • keperzuoti — keperzuoti, uoja, ãvo J žr. kepersuoti. 1. Kv paliuokomis, pašuokomis bėgti. 2. eiti taip, kad kojos pintųsi, svyruojant, krypuojant: ^ Du kiūkso, du niūkso, du spygso, keturi keperzuo[ja] (karvė) Ms …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paliuogomis — adv. žr. paliuokomis: Aš paliuogomis nudūmiau prie kūdros J.Balt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pastraipomis — adv. K, pastraipom 1. šokinėjant, paliuokomis, pašokomis: Ar tik ne tėvas pastraipom atalekia! Ktk. Dalgis keivaliais, pastraipomis, sparduliais eiti MŽ437. 2. svirduliuojant, svyrinėjant į šalis: Tegul tik išeis iš karčemos pastraipom, nebevešiu …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”